Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 748,000 449,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 648,000 349,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
468,000 249,000 0
.name.vn 74,000 39,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 228,800 239,800 228,800
.net 271,700 282,700 271,700
.org 306,900 295,900 284,900
.biz 372,900 383,900 361,900
.info 383,900 394,900 372,900
.asia 361,900 350,900 339,900
.mobi 434,500 434,500 434,500
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 900,900 911,900 889,900
.co 898,700 887,700 909,700
.us 251,900 262,900 240,900
.eu 238,700 238,700 238,700
.site 845,900 845,900 834,900
.tel 317,900 317,900 317,900
.shop 845,900 856,900 834,900
.blog 702,900 713,900 691,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 254,100 265,100 254,100
.top 284,900 295,900 284,900
.in 425,700 425,700 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 790,900 801,900 790,900
.online 31,900 856,900 31,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 240,900 262,900 240,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 452,100 452,100 452,100
.gift 463,100 463,100 463,100
.website 401,500 423,500 401,500
.ws 533,500 533,500 533,500
0123456789